Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารกลางวันและวัสดุซักล้างสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง