Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารกลางวันและวัสดุซักล้างสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง