Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารกลางวันและวัสดุซักล้างสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง