Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวันและวัสดุซักล้างสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาบำรุง สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง