Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวันและวัสดุซักล้างสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาบำรุง สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง