Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวันและวัสดุซักล้างสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาบำรุง สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง