Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ถนนสวัสดิการ 2 และสวัสดิการ 2 ซอย 4 จากอาคารเลขที่ 9/5-7 ถึงถนนสวัสดิการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม