Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศร่าง TOR

ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยแย้มผกา 1 จากถนนบางบอน 4 ถึงคลองหมื่นแช่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง คลิกที่นี่