Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศร่าง TOR

ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกซอยทวัวัฒนา 1 แยก 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ดาวน์โหลดร่างเอกสารประกวดราคา   คลิ๊กที่นี่