Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกซอยถนนสวัสดิการ 1 แยก 4 จำนนวน 3 ซอย จากบ้านเลขที่ 300/1 บ้านเลขที่ 302 และบ้านเลขที่ 6/196 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม