Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 14-1 และปลายซอยแยกซอยเพชรเกษม 110 แยก 14 จากบ้านเลขที่ 22 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม