Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

หนองแขม "เฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ"
หนองแขม "เฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ"
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

    นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม พร้อมด้วยนางชดาวรรณ ป่าไม้ นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม และผู้บริหารเขตฯ ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ฯในเรื่องการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจวัตถุดิบ อาหาร และให้ความรู้ความเข้าใจการบริโภคอาหารเจได้อย่างปลอดภัย ณ ห้างสรรพสินค้าบื๊กซีเอ็กตร้า สาขาหนองแขม