Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี