Main Menu
BANGKOK PORTAL


ดาวน์โหลด_ฟอร์มเอกสาร

download ฟอร์มเอกสาร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดาวน์โหลดฝ่ายรักษาฯ

แบบฟอร์มต่างๆ ท่านสามารถ download หรือ อ่านได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
(คลิ๊กเมาส์ไปที่บรรทัดหัวข้อที่เลือก)
1.ใบคำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิกูล
2.ใบคำร้องขอรับบริการเก็บและขนไขมัน
3.รับแจ้งปัญหาร้องเรียน
4.อัตราการให้บริการต่างๆ
 
แบบฟอร์มเพิ่มเติม (update 25/2/59) ** new **
ใบเบิกเงินสวัสดิการพยาบาล ของลูกจ้างฝ่ายรักษาฯ