Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรายได้

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
18/02/2016 แบบแจ้งข้อมูลจัดทำทะเบียนสถานการค้าปลีก(ภน.01) (18-2-59) ดาวน์โหลด
18/02/2016 แบบยื่นแสดงรายการภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมในสถานการค้าปลีก(ภน.03)... ดาวน์โหลด
03/06/2015 แบบฟอร์มเสียภาษีป้าย ดาวน์โหลด
03/06/2015 แบบฟอร์มเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
03/06/2015 แบบฟอร์มเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1