Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการด้านทะเบียน
ปีงบประมาณ 2562
- ปีงบประมาณ 2563


สถิติการจัดเก็บรายได้

ปีงบประมาณ 2562
- ปีงบประมาณ 2563

สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ปีงบประมาณ 2562
- ปีงบประมาณ 2563

สถิติการจดทะเบียนพานิชย์
ปีงบประมาณ 2562
- ปีงบประมาณ 2563