Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

สำนักงานเขตหนองจอก
16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 0 2543 1143 , 0 2543 2373
โทรสาร 0 2543 2346
E-Mail : ncdo@hotmail.com

fb :  www.facebook.com/prnongchok

รายละเอียด อื่นๆ : 
เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ  สำนักงานเขตหนองจอก

สำนักงานเขตหนองจอก              : 0 2543 1143


ฝ่ายปกครอง                              : 0 2543 2373

ฝ่ายทะเบียน                              : 0 2543 1472

 ฝ่ายโยธา                                   : 0 2543 1473

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล      : 0 2543 1477

 ฝ่ายรายได้                                 : 0 2543 1476

           ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  : 0 2543 1478, 0 2543 2086

  ฝ่ายการศึกษา                              : 0 2543 1475

   ฝ่ายการคลัง                                 : 0 2543 1474

   ฝ่ายเทศกิจ                                   : 0 2543 1180

     ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ         : 0 2543 1099

    สัสดีเขต                                        : 0 2548 2270
 
การเดินทาง
                                           รถเมล์   สาย 131 (มีนบุรี – หมู่บ้านเอื้ออาทรสันตุสุข)
                                                       รถเมล์ สาย 526 (สวนสยาม – หนองจอก)
                                                รถตู้ มีนบุรี – หนองจอก
                                                รถตู้ มีนบุรี – คู้ขวา – หนองจอก
                                                รถตู้ มีนบุรี – คู้ซ้าย – หนองจอก
                                                 รถตู้ เดอะมอลล์บางกะปิ – สุขาภิบาล3 – หนองจอก
                                                 รถตู้ แฮปปี้แลนด์ – สุขาภิบาล2 – หนองจอก
                                                 รถตู้ หัวตะเข้ – หมู่บ้านอมรทรัพย์
                                         รถสองแถว ลำผักชี – ตลาดหนองจอก
                                         รถสองแถว วัดพืช – ตลาดหนองจอก
                                        รถสองแถว หลวงแพ่ง – บิ๊กซีหนองจอก
                                        รถสองแถว คู้ซ้าย –หนองจอก
                                         รถสองแถว คู้ขวา –หนองจอก