Menu
ONLINE 254
TH
EN
6/08/2022

ช่องทางติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ฝน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7-9 ส.ค.65 นี้ กรุงเทพฯระวังฝนตกหนักมาก

 

5 ส.ค.65 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565

 

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมถึงรับมือจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก 

 

จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการ พร้อมระวังอันตรายจากการสัญจรบริเวณที่มีฝนตกหนัก รวมถึงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ

 

สำหรับช่องทางติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ฝน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

 

เว็บไซต์ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

: https://dds.bangkok.go.th

 

เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์

: https://www.prbangkok.com

 

Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร : @BKK_BEST

 

Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

Twitter : @BKK_BEST

 

Twitter : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

พบเห็นน้ำท่วมขังแจ้งได้ที่

ทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue)

สายด่วน 1555

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 0 2248 5115

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม