Menu
ONLINE 225
TH
EN
5/08/2022

อนุฯ สมัชชาสุขภาพ กทม. ชง 3 พื้นที่เป้าหมาย จัดงานสมัชชาฯ ครั้งที่ 3 พัฒนานโยบายสาธารณะ 2 ประเด็นหลัก ภายใต้แนวคิด "พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองหลังวิกฤตโควิด-19"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม