Menu
ONLINE 225
TH
EN
20/06/2022

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

 

           นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 75 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนดังนี้ 1. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท 2. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท 3. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท 4. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการชั่วคราว โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704

 

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยและโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7361

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม