Menu
ONLINE 256
TH
EN
18/05/2022

ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2565

ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2565

 

 

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่  1 / 2565 
ได้ที่ http://ksb.bangkok.go.th

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม