Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
04/10/2016 183.การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล ดาวน์โหลด
04/10/2016 182.การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด
04/10/2016 181.การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน ดาวน์โหลด
04/10/2016 180.การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว ดาวน์โหลด
04/10/2016 179.การบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
04/10/2016 178.การให้บริการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ ดาวน์โหลด
04/10/2016 177.การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ ดาวน์โหลด
04/10/2016 176.การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ ดาวน์โหลด
04/10/2016 175.การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1