Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายเทศกิจ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้


1. ควบคุม ดูแล การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
2. รับแจ้งเรื่องราวทุกข์  กรณีการละเมิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่น อันเป็นหน้าที่ของหรุงเทพมหานคร
3. ประสานงานกับตำรวจท้องที่ ควบคุมดูแลให้เป็นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตมีนบุรี
โทร.  0 2540  7160  ต่อ  6683-6685 ,  0 2540 7490
E-Mail : khet_minburi@yahoo.com