Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

          ที่ตั้ง เลขที่ 26 ซอยเสรีไทย 60 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2517 0906


2. โรงเรียนวัดแสนสุข
          ที่ตั้ง เลขที่ 47/1 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 7241


3. โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก
          ที่ตั้ง เลที่ 9/1 หม่ที่ 10 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 1159


4. โรงเรียนศาลาคู้
          ที่ตั้ง เลขที่ 576 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 1500


5. โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
          ที่ตั้ง เลขที่ 47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสประดิษฐ์ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2517 2157


6. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
          ที่ตั้ง เลขที่ 241 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 8669


7. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น
          ที่ตั้ง เลขที่ 111 ซอร่มเกล้า 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 8222


8. โรงเรียนคลองสาม
          ที่ตั้ง เลขที่ 37 หมู่ที่ 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 
          โทร. 0 2543 8111


9. โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
          ที่ตั้ง เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 17 ถนนสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.  
          โทร. 0 2543 8452

10. โรงเรียนบ้านเกาะ
          ที่ตั้ง เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 8400


11. โรงเรียนมีนบุรี
          ที่ตั้ง เลขที่ 320 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2540 7137


12. โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
          ที่ตั้ง เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 8666


13. โรงเรียนบึงขวาง
          ที่ตั้ง เลขที่ 19/4 หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 8400