Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตมีนบุรี

ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 1 แห่ง
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 43
          ที่ตั้ง 319 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 

          โทร. 0 2540 7154