Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 64 ชุมชน

1. ชุมชนบางชันพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 หมู่ที่ 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
2. ชุมชนเคหะชุมชนบางชัน   ที่ตั้ง ซอยเสรีไทย 89 หมู่ที่ 14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
3. ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยรามอินทรา 117 หมู่ที่ 21 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 

4. ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2   ที่ตั้ง ซอยรามอินทรา 119 หม่ที่ 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
5. ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11   ที่ตั้ง ซอยรามอินทรา 123 หมู่ที่ 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 
6. ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 207 หมู่ที่ 9 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
7. ชุมชนหมู่บ้านธรากร   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 166 หมู่ที่ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
8. ชุมชนพูนสิน 5   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 172 หมู่ที่ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
9. ชุมชนวังทองพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10. ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 176 หมู่ที่ 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
11. ชุมชนสามัคคีธรรม   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 186/1 หมู่ที่ 10 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

12. ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 188 หมู่ที่ 10 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
13. ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
14. ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 190/2 หมู่ที่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
15. ชุมชนรุ่งนภา 2   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 194 หมู่ที่ 8 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
16. ชุมชนพิเชษฐ์   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 2 หมู่ที่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
17. ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
18. ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยร่มเล้า 14 หมู่ที่ 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
19. ชุมชนหมู่บ้นรุ่งนภาเพลส   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 16 หมู่ที่ 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
20. ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้า   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 18 หมู่ที่ 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

21. ชุมชนสามัคคีพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 25 หมู่ที่ 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
22. ชุมชนอิดซ์ฮาร์ด   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 17 หมู่ที่ 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
23. ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 3 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
24. ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 27 หมู่ที่ 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
25. ชุมชนแสงวิมาน   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 26 หมู่ที่ 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
26. ชุมชนบึงพระยา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 2หมู่ที่ 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
27. ชุมชนราษฎร์พัฒนา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 24 หมู่ที่ 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
28. ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 21 หมู่ที่ 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
29. ชุมชนอับดุลรอมาน   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 7 หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
30. ชุมชนมีนบุรีการ์เด้นท์โฮม   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 48 หมู่ที่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
31. ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 68/1 หมู่ที่ 5 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
32. ชุมชนภราดรพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 70 หมู่ที่ 5 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
33. ชุมชนมิตรปรีดา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 66 หมู่ที่ 6 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
34. ชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2   ที่ตั้ง ซอยเลียบวารี 85 หมู่ที่ 5 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
35. ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 70 หมู่ที่ 6 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
36. ชุมชนบ้านเจียระไน   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 50 หมู่ที่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
37. ชุมชนทองสงวน   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 13 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
38. ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
39. ชุมชนฉัตรหลวง   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 57 หมู่ที่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
40. ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบ   ที่ตั้ง ซอยราษฎร์อุทิศ 29 หมู่ที่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
41. ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 11 หมู่ที่ 12 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
42. ชุมชนพัฒนาบึงขวาง   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 3 หมู่ที่ 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
43. ชุมชนบัวขาวฝั่งใน   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 174 หมู่ที่ 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
44. ชุมชนแสนสุขพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 12 หมู่ที่ 19 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
45. ชุมชนโรงช้อน   ที่ตั้ง ซอยหทัยราษฎร์ 15-19 หมู่ที่ 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
46. ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.  
47. ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 174 หมู่ที่ 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
48. ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี   ที่ตั้ง ซอยหทัยราษฎร์ 21 หมู่ที่ 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
49. ชุมชนอันนูรอยน์   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
50. ชุมชนรามอินทราเนรมิต   ที่ตั้ง ซอยรามอินทรา 86 หมู่ที่ 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
51. ชุมชนอับดุลเลาะ   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 9 หมู่ที่ 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
52. ชุมชนอัลฮูดา   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
53. ชุมชนอนันตสามัคคี   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 32 หมู่ที่ 18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 
54. ชุมชนคลองตะโหนด   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 22 หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 
55. ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2   ที่ตั้ง ซอยสามวา 7 หมู่ที่ 17 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
56. ชุมชนหมู่บ้านวาสนา   ที่ตั้ง ซอยหทัยราษฎร์ 11 หมู่ที่ 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
57. ชุมชนพนาสนธิ์ วิลล่า 3   ที่ตั้ง ซอยนิมิตใหม่ 3/2 หมู่ที่ 19 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
58. ชุมชนออมทรัพย์   ที่ตั้ง ซอยร่มเกล้า 5 หมู่ที่ 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
59. ชุมชนลำนายโส   ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 164 หมู่ที่ 20 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
60. ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ   ที่ตั้ง ซอยหทัยราษฎร์ 1-3 หมู่ที่ 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
61. ชุมชนประชาพัฒนา   ที่ตั้ง ซอยนิมิตใหม่ หมู่ที่ 19 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
62. ชุมชนนิมิตใหม่ ซอย 1   ที่ตั้ง ซอยนิมิตใหม่ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
63. ชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์   ที่ตั้ง ซอยคุ้มเกล้า 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
64. ชุมชนหมู่บ้านปัญฐิญา   ที่ตั้ง ซอยสุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.