Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

มัสยิดในพื้นที่เขตมีนบุรี

มัสยิดในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 16 มัสยิด
1. มัสยิดอัลฮูดา

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2914 8352
          จดทะเบียนเลขที่ 5 ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ถนนบึงขวาง เส้นทางลัดถนนสุวินทวงศ์ – ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี


2. มัสยิดอิดดฮาร์ดอูลูมุดดีน

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 
          โทร. 0 2543 8531

         มีพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา ผู้อุทิศที่ดินคือ นายซำซุดดีน หวังบู่ กับพวก มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในชุมชนอิดด์ฮาดร์พัฒนา มีศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาอิดด์ฮาดร์ โรงเรียนสอนศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับและลานกีฬาต้านยาเสพติด

3. มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะ

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ซอยคลองบึงใหญ่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2914 9011

          มีพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา จัดตั้งโดยนายริดดูวาลย์ มะซอ ปัจจุบันกำลังก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่กว้าง 28 เมตร ยาว 44 เมตร งบประมาณ 15 ล้านบาท ในบริเวณมัสยิดมีโรงเรียนสอนศาสนา ชื่อโรงเรียนเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ และมีโรงเรียนบ้านเกาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

4. มัสยิดซอลีฮุสสลาม

          ที่ตั้ง เลขที่ 23 หมู่ที่ 15 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2517 6633

          จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2492 มีคณะกรรมการบริหาร 15 คน มีสัปบุรุษทั้งสิ้น 2,938 คน

5. มัสยิดอัตตั๊กวา

          ที่ตั้ง เลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ซอยร่มเกล้า 6 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 
          โทร. 0 919 5295

          สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2492 นายเลาะห์  พงษ์เพ็ง และญาติ อุทิศที่ดิน จำนวน 5 ไร่ เพื่อสร้างอาคารมัสยิด ค.ส.ล. 2 ชั้น กว้าง 5 วา ยาว 9 วา ต่อมามีการยุบอาคารเหลือเพียงชั้นเดียว ปัจจุบันมีอาคารสอนศาสนา 2 หลัง สำหรับสอนเยาวชนในชุมชนใกล้มัสยิดอย่างต่อเนื่องตลอดมา


6. มัสยิดซีรอยุดดีน
          ที่ตั้ง เลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ซอยรามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2917 4983

          มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา โดยนายหวัง  บู่หาด และนายจำปี บู่หาด อุทิศที่ดินให้ โดยปลูกสร้างอาคารมัสยิดประมาณ 2 ไร่ 46 วา ใช้เป็นกุโบร์ (สุสาน) 1 ไร่ 3  งาน 7 วา โดยมีโรงเรียนสอนศาสนามัดดารอตุ้ลอิสลาม และสถานบันสอนศานสา เนี๊ยะมาตุ้ลอิสลาม

7. มัสยิดอัลนุ๊ซรอ

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 17 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 8730

           สร้างเมื่อ พ.ศ. 2489 บนพื้นที่ 3 ไร่เศษ โดยนางเล็ก  มุสตอฟาดี วากัฟ (อุทิศ) ที่ดินให้สร้างอาคาร

8. มัสยิดนูรุลฮิดายะห์

          ที่ตั้ง หมู่ที่17 ถนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2914 9138

          เดิมเป็นอาคารไม้ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร มีพื้นที่ 3 ไร่เศษ ที่ดินเป็นที่วากัฟจาก นายมิ๊ นางนะห์ กับพวก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2524 คณะกรรมการมัสยิดและประชาชน ได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคาร ค.ส.ล. กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2538  ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี และนายประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรี ในสมัยนั้น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร ปัจจุบันได้สร้างอาคารซูโต๊ะต่อเติมทางด้านตะวันออก กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร

9. มัสยิดนูรุ้ลฮูดา

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ซอยร่มเกล้า 14 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2517 8471

          ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีเศษมาแล้ว เดิมเป็นอาคารไม้สักทรงไทย ต่อมาได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และหลวงบริภัณฑ์ยุทธกิจ ซึ่งเป็นสัปบุรุษของมัสยิด ภายหลังอาคารดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมมาก คณะกรรมการมัสยิดจึงได้สร้างอาคาร ค.ส.ล. เมื่อประมาณ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คงเหลืออาคารเอนกประสงค์และการตกแต่งภายใน

10. มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
          ที่ตั้ง เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ซอยแสงมาน ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 8400

          สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย นายฮาซัน  มานวงศ์  อิหม่ามยูซบ  มาน-วงศ์ อัจยีกอเซ็ม  แสงมาน อัจยีดลการีม  มานวงศ์ ในพื้นที่ 6 ไร่ ประกอบด้วย อาคารมัสยิด อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสอนศาสนา 2 โรงเรียน คือ มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน และมูลนิธิธรรมมานุสรณ์

11. มัสยิดอันนูรอยน์

          ที่ตั้ง เลขที่ 22/3 หมู่ที่ 4 ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2543 8717

           สร้างเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2526 เป็นอาคารชั้นเดียวกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร โดย อัจยียูซบ  หมัดนุรักษ์ และฮัจยะห์ฟีซะห์  หมัดนุรักษ์ อุทิศที่ดิน จำนวน 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างมัสยิดและกุโบร์ ปัจจุบันในบริเวณมัสยิด มีศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ทำการชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

12. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 21 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2517 1855

           สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 โดยนายอัลมัธฮูมฮัจยีสะอู  สุขเขียว อุทิศที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างมัสยิด และกุโบร์ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา

13. มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาน

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2909 0100

           เดิมเป็นอาคารไม้หลังคาทรงปั้นหยา กว้าง 8 เมตร ยาว 12.50 เมตร เรียกว่า “บาแลคู้ล่าง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการสร้างอาคารไม้หลังใหม่แทนหลังเดิม ซึ่งชำรุดทรุดโทรม และในปี พ.ศ.2529 ได้จัดสร้างมัสยิดหลังใหม่เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น กว้าง 18 เมตร ยาว 32 เมตร โดยย้ายจากที่ดินเดิมมาตั้งอยู่  ณ สถานที่ปัจจุบันในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน อาคารมัสยิดก่อสร้างเสร็จเมื่อประมาณ พ.ศ. 2540 รวมค่าใช้จ่าย 6 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นหลังหนึ่งด้วย

14. มัสยิดอัลมาดานี
          ที่ตั้ง เลขที่ 280 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
          โทร. 0 2919 5729

           คณะกรรมการประจำมัสยิด ประกอบด้วย นายอับดุลเราะห์มาน เดชเล่ย์

15. มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์
          ที่ตั้ง เลขที่ 99/83 ซอยราษฎร์อุทิศ 62/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 
          โทร.

16. มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์
          ที่ตั้ง เลขที่ 8/17 หมู่ที่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 
          โทร.