Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด