Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำนักงานเขตมีนบุรี
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564
 
แขวง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มีนบุรี 45,142 51,631 96,773 34,217 41,431 75,648 47,537
แสนแสบ 21,811 23,363 45,174 16,510 18,420 34,930 14,434
รวมทั้งสิ้น 66,953 74,994 141,947 50,727 59,851 110,578 61,971