Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำนักงานเขตมีนบุรี
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562
 
แขวง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มีนบุรี 45,371 51,793 97,164 33,845 40,795 74,640 46,655
แสนแสบ 21,830 23,348 45,178 16,265 18,192 34,457 13,990
รวมทั้งสิ้น 67,201 75,141 142,342 50,110 58,987 109,097 60,645