Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำนักงานเขตมีนบุรี
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562
 
แขวง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มีนบุรี 45,407 51,825 97,232 33,790 40,754 74,544 46,151
แสนแสบ 21,792 23,366 45,158 16,235 18,183 34,418 13,933
รวมทั้งสิ้น 67,199 75,191 142,390 50,025 58,937 108,962 60,084