Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลให้เช่าแผงค้าว่างตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) จำนวน 64 แผง (ครั้งที่ 2) งบประมาณปี 2562