Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)