Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดในตลาดประชานิเวศน์ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)