Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรับปรุงหลังคาคลุมแผงค้า ตลาดหนองจอก  และ ปรับปรุงตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)

เอกสารแนบ