Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณตลาดนัดจตุจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)