image
Main Menu
BANGKOK
ท่องเที่ยว กทม.

กรุงเทพฯ แหล่งรวมความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมอันสูงค่าอันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สามารถผสมผสานเข้ากับความทันสมัยของเมืองได้อย่างลงตัวมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะ จนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่ามีความสวยงามน่าท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว   กองการท่องเที่ยว http://www.bangkoktourist.com/