image
Main Menu
BANGKOK
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ไฟล์แนบ

ไฟล์ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
๑. ประมาณการรายรับ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามด้าน๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔. รายงานการคลัง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสังเขป๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖. งบกลาง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๘. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๙. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๐. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๑. สำนักการแพทย์๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๒. สำนักอนามัย๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๓. สำนักการศึกษา๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๔. สำนักการโยธา๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๕. สำนักการระบายน้ำ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๖. สำนักการคลัง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๗. สำนักเทศกิจ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๘. สำนักการจราจรและขนส่ง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๙. สำนักผังเมือง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๐. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๑. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๒. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๓. สำนักสิ่งแวดล้อม๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๔. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๕. สำนักพัฒนาสังคม๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๖. สำนักงานเขตพระนคร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๗. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๘. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๙. สำนักงานเขตบางรัก๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๐. สำนักงานเขตปทุมวัน๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๑. สำนักงานเขตยานนาวา๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๒. สำนักงานเขตดุสิต๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๓. สำนักงานเขตพญาไท๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓๔. สำนักงานเขตห้วยขวาง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๕. สำนักงานเขตพระโขนง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๖. สำนักงานเขตบางกะปิ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๗. สำนักงานเขตบางเขน๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๘. สำนักงานเขตมีนบุรี๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๙. สำนักงานเขตลาดกระบัง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๐. สำนักงานเขตหนองจอก๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๑. สำนักงานเขตธนบุรี๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๒. สำนักงานเขตคลองสาน๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๓. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๔. สำนักงานเขตบางกอกน้อย๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๕. สำนักงานเขตตลิ่งชัน๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๖. สำนักงานเขตภาษีเจริญ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๗. สำนักงานเขตหนองแขม๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๘. สำนักงานเขตบางขุนเทียน๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๙. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๐. สำนักงานเขตดอนเมือง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๑. สำนักงานเขตจตุจักร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๒. สำนักงานเขตลาดพร้าว๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๓. สำนักงานเขตบึงกุ่ม๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๔. สำนักงานเขตสาทร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๕. สำนักงานเขตบางคอแหลม๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๖. สำนักงานเขตบางซื่อ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๗. สำนักงานเขตราชเทวี๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๘. สำนักงานเขตคลองเตย๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕๙. สำนักงานเขตประเวศ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๐. สำนักงานเขตบางพลัด๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๑. สำนักงานเขตจอมทอง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๒. สำนักงานเขตดินแดง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๓. สำนักงานเขตสวนหลวง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๔. สำนักงานเขตวัฒนา๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๕. สำนักงานเขตบางแค๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๖. สำนักงานเขตหลักสี่๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๗. สำนักงานเขตสายไหม๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๘. สำนักงานเขตคันนายาว๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๙. สำนักงานเขตสะพานสูง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๐. สำนักงานเขตวังทองหลาง๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๑. สำนักงานเขตคลองสามวา๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๒. สำนักงานเขตบางนา๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๓. สำนักงานเขตทวีวัฒนา๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๔. สำนักงานเขตทุ่งครุ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๕. สำนักงานเขตบางบอน๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๖. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๗. การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

Highlight Link