image
Main Menu
BANGKOK
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เน้นสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดทุกภาคส่วน

(25 มิ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานและชุมชนดีเด่นด้านการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำกล่าวปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตหลักสี่ ผู้แทนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ผู้แทนชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองทัพภาคที่ 1 รวมจำนวน 1,200 คน ร่วมพิธี ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่

--------------------------