image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

 

           (30 ม.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ว่า กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 โรงเรียนหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 12.00 น. วันที่ 30 ม.ค. -1 ก.พ. 62 เพื่อป้องกันเด็กนักเรียนที่จะต้องเข้ามาสัมผัสมลภาวะฝุ่นละออง รวมทั้งลดปัญหาการจราจรของผู้ปกครองที่จะเดินทางไปรับ-ส่ง เด็กนักเรียนด้วย

           นอกจากนี้ยังได้ประสานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอความร่วมมือชมรมโดรนจากทั้งสองจังหวัดขึ้นบินฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ โดยน้ำที่โดรนจะขึ้นบินฉีดพ่นจะผสมกากน้ำตาล (molasses) เพื่อช่วยดูดจับฝุ่นละอองในอากาศด้วย กำหนดขึ้นบิน 2 วัน คือ วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 62 ทั้งนี้โดรนแต่ละเครื่องจะมีรัศมีทำการบินประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งกรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทีมนำโดรนและนักบินไปยังจุดที่มีวิกฤติคุณภาพอากาศ ทั้งนี้จะมีการปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการแก้วิกฤติมลพิษทางอากาศ ในวันที่ 31 ม.ค. 62 เวลาประมาณ 08.00 น. ณ บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

           อย่างไรก็ตาม น้ำผสมกากน้ำตาลที่จะนำขึ้นไปฉีดพ่นเมื่อดูดจับฝุ่นละอองในอากาศและตกลงบนพื้น ซึ่งจะมีสีค่อนข้างเข้มหรือดำ กรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต จัดชุดปฏิบัติการล้างทำความสะอาดคราบกากน้ำตาลที่ตกลงบนพื้นด้วย ทั้งนี้ต้องขอทำความเข้าใจและแจ้งเตือน พร้อมทั้งขออภัยประชาชนที่อาจทำให้บ้านเรือนและสิ่งของเปรอะเปื้อนบ้าง แต่ก็เป็นปฏิบัติการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสังคมส่วนรวม 
สำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ต้องปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น คนงานกวาด คนงานสวน เทศกิจ กรุงเทพมหานคร จะแจกจ่ายหน้ากากอนามัยสำหรับสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครจะติดตั้งหรือให้รถตรวจคุณภาพอากาศ ตรวจสอบคุณภาพอากาศในสวนสาธารณะที่มีประชาชนนิยมไปออกกำลังกาย และจะแจ้งเตือนประชาชน หากคุณภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเหมาะสมต่อการออกกำลังกายกลางแจ้ง ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบโรงงานและแหล่งก่อมลพิษ มลภาวะ ในพื้นที่ และให้ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการลดกิจกรรมการที่อาจก่อมลพิษ มลภาวะต่อไป
 

 

อัลบั้มภาพ