image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

 

          (20 ธ.ค. 61) เวลา 15.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าพบปะหารือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ณ ห้องรับรอง (ชั้น 31) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) หลังจากนั้น เวลา 16.15 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ท่านอูคำ แสงแก้วมีไชย อัครรัฐทูต สปป.ลาว พ.อ.ดาวไก เลิดลีวัน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สปป.ลาว นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตแห่ง สปป.ลาว ร่วมชมการแข่งขัน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเพื่อนบ้านที่มีสายสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน หากจะให้นับจริงๆ ต้องบอกว่ายาวนานกว่าพันปีก็ว่าได้ และด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ตลอดจนภาษาก็มีความคล้ายคลึงกัน ทำให้ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี นำมาซึ่งความผูกพันกันระหว่างเชื้อชาติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม ทั้งในระดับผู้นำประเทศ รัฐบาล เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยจะเห็นได้จากการเยี่ยมเยือนระหว่างผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างรัฐต่อรัฐ การแลกเปลี่ยนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนการไปมาหาสู่และค้าขายระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ที่อาศัยอยู่ตลอดริม 2 ฝั่งแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่อีกประเทศต้องประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ อาทิ เหตุการณ์น้ำท่วมที่แขวงอัตตะปือ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมช่วยเหลือหรือในกรณีที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางลาวก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่มีให้กันอย่างต่อเนื่องตลอดมา

          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้กรุงเทพมหานครจะไม่ได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับทาง สปป.ลาว แต่ด้วยความผูกพันที่มีให้กันอย่างลึกซึ้งและยาวนาน ทำให้เชื่อได้ว่าไม่มีข้อตกลงฉบับใดจะสำคัญและมั่นคงยาวนานได้เท่าสัญญาใจแห่งความเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งกรุงเทพมหานครยินดีที่จะสานสัมพันธ์กับ สปป.ลาว ในทุกๆ ด้าน และในทุกมิติ เพื่อพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตลอดไป

........(อิทธิพล…สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ