image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  (20 ธ.ค.61) เวลา 13.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกทม. 2 เขตดินแดง

 

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 56 อนุมัติให้ ขสมก. ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน เพื่อนำมาวิ่งให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเก่า ทรุดโทรม โดยเร่งรัดให้ ขสมก. ดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารในระยะแรก จำนวน 489 คัน ซึ่งที่ผ่านมา ขสมก. ได้ดำเนินการจัดซื้อมาแล้ว 7 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 ขสมก. ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 489 คัน กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN – CHO (เอส ซี เอ็น ชอ) ซึ่ง ขสมก. ได้ตรวจรับรถงวดที่ 1 จำนวน 100 คัน และนำไปวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถสาย 20, 21, 37, 105, 138 และสาย 140 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 61 งวดที่ 2 จำนวน 100 คัน นำรถไปวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถสาย 23, 26, 60, 142, 145, 168, 511 และสาย 514 ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 61 งวดที่ 3 ส่วนแรก จำนวน 50 คัน จะนำไปวิ่งในเส้นทางเดินรถสาย A1 – A4 ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 61 ส่วนที่ 2 จำนวน 50 คัน จะนำไปวิ่งในเส้นทางเดินรถสาย 26, 129, 168, 510 และ 522 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 ส่วนงวดสุดท้าย จำนวน 189 คัน จะดำเนินการตรวจรับประมาณกลางเดือน มี.ค. 62 และจะนำรถไปวิ่งให้บริการในเส้นทางเดินรถสาย 23, 59, 60, 76, 102, 129, 140, 141, 142, 145, 168, 510, 511, 514 และสาย A2

          ทั้งนี้ โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 489 คัน อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. เพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้กับประชาชน ซึ่งรถโดยสารดังกล่าวเป็นแบบชานต่ำ ที่นำเครื่องยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ เข้ามาประกอบภายในประเทศไทย ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรองรับการใช้บริการของคนพิการ และผู้สูงอายุได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยหวังว่าประชาชนจะหันมาใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. มากขึ้น และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และลดปริมาณการปล่อยมลพิษในอากาศอีกด้วย
——————— (อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ