image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 


            (1 ธ.ค. 61) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 19 ของกลุ่มเขตกรุงเทพธนใต้ โดย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกมาให้บริการแก่ชาวชุมชนทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง หมุนเวียนไปตาม 6 กลุ่มเขต ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตบางแคและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขต โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

           กิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข เป็นการนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่หลากหลายมาให้บริการแก่ประชาชนถึงชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การบริการด้านทะเบียนราษฎร์ บริการด้านสุขภาพโดยหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ อาทิ ตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาฟัน ตรวจสายตา ตรวจการได้ยินเพื่อรับเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจมะเร็งสตรี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พบจิตแพทย์คลายเครียด “สถานีเติมสุข” มอบแว่นสายตาสั้นให้เด็กนักเรียน มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมออกบูธให้บริการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ กิจกรรม “ชุมชนคุยกับผู้ว่าฯ อัศวิน” ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของชุมชน พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้ทางชุมชนได้เสนอแนะปัญหาของชุมชนในเรื่องต่างๆ อาทิ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาขยะพิษ การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้ประชาชน การปรับปรุงถนน การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กนักเรียน การจัดระเบียบสายสื่อสาร ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมชี้แจงและไขข้อข้องใจให้ประชาชนทันที สิ่งไหนที่ดำเนินการได้ทันทีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทันทีแต่หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธ 1555 รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการฝึกอาชีพระยะสั้น บริการตัดผม ออกบูธให้ความรู้ ชี้แนะการตรวจสอบบ้าน เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยภายในบ้าน โดยมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัขและฝังไมโครชิป การจำหน่ายของดีชุมชนและสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิต การให้ความรู้เกี่ยวกับงูและวิธีเอาตัวรอดจากงู บูธ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ให้ความรู้เรื่องพิโก้ไฟแน้นซ์ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและแชร์ลูกโซ่ ธนาคารออมสิน ให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กองทุนการออมแห่งชาติ ให้ความรู้เรื่องการออม พร้อมรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักพัฒนาสังคม ให้ความรู้เรื่องการออมและวางแผนการใช้จ่ายเงิน

            ทั้งนี้ หลังจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้วกรุงเทพมหานครจะหยุดจัดกิจกรรมไปก่อนชั่วคราว เนื่องจากตามกรอบระยะเวลาการเลือกตั้งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในช่วงเดือน ก.พ. 62 ก็อาจจะมีการประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งในช่วงเดือน ธ.ค. 61 เพื่อไม่ให้มีความสุ่มเสี่ยงกับกฎหมายการเลือกตั้ง จึงหยุดจัดกิจกรรมไปก่อนจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ


------------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ