image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 


           (28 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวการดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นางสาวชลลดา เมฆราตรี ประธานโครงการมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) และคณะฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาผู้ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)


          ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กทม.ได้รับเกียรติจากมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ซึ่งเป็นกลุ่มคนรักสัตว์ มาร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากทางกทม.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงปัญหาสุนัขกัดคน และปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก กทม.จึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต เขตละ 6 คน ช่วยจับสุนัขจรจัด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยหลังจากดำเนินการแล้ว ส่วนหนึ่งได้มีเจ้าของและคนรักสุนัขมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสุนัขเพื่อรับกลับไปดูแล ส่วนที่เหลืออยู่ที่ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข ประเวศ ก็รอการฉีดวัคซีนและทำหมัน ก่อนจะส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงฯ ทัพทัน เพื่อดูแลต่อไป แต่ได้มีชมรมคนรักสัตว์ต่างๆ คัดค้านการจับสุนัขจรจัดว่าไม่ถูกต้องตามวิธีการ รวมถึงเป็นการจับสุนัขแบบทั่วไปหมด ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด


           ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า ภายหลังหารือได้ข้อสรุปว่า จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกทม. มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) อีกทั้งจะเชิญหน่วยงานจากหลายๆ ภาคส่วน และภาคีเครือข่าย มาร่วมกันจัดทำข้อกำหนด และคู่มือ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันและยอมรับได้ โดยตั้งแต่นี้ไป กทม.จะหยุดจับสุนัขจรจัดเป็นการชั่วคราว ยกเว้นกรณีที่ได้รับการร้องเรียนและพิจารณาแล้วสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นสุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า หรือเป็นสุนัขที่มีลักษณะดุร้ายซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น จนกว่าคณะทำงานฯ จะจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงหลักการดูแลสุนัขจรจัดแล้วเสร็จ อาทิ ศูนย์พักพิงสุนัข ประเวศ มีความสะอาดเพียงพอหรือไม่ ศูนย์พักพิงสุนัขฯ ทัพทัน ที่สามารถรองรับสุนัขได้ 8,000 ตัว นั้น ทำไว้ได้ดีพอจะดูแลสุนัขหรือไม่ เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถได้ภายในวันศุกร์นี้ (30 พ.ย.61) และคณะทำงานฯ ชุดนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน


           ทั้งนี้ในที่ประชุม มูลนิธิเดอะวอยซ์ฯ ได้นำเสนอถึงแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจับสุนัข ฉีดวัคซีน ทำหมัน การลงทะเบียนสุนัข รวมถึงการจัดการบริหารสถานที่พักพิงสุนัข อีกทั้งยังได้เสนอการแก้ไขปัญหาระยะยาว ด้วยการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ 15 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพฯอย่างถาวร ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.การกำกับดูแลสุนัข มาตรฐานการเลี้ยงสุนัข มาตรการรองรับสุนัขที่ถูกต้องทิ้ง 2.การจัดทำฐานข้อมูลสุนัขอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน 3.สร้างกลยุทธ์การควบคุมปริมาณและลดจำนวนสุนัขจรจัดที่มีประมาณ 140,000 ตัว โดยจัดการให้สุนัขสามารถอยู่ในชุมชนได้ จนหมดอายุขัยไปตามธรรมชาติและไม่เพิ่มจำนวน 4.การจัดการสถานที่พักพิงสัตว์ทั้งชั่วคราวและถาวร การหาพัธมิตรที่พักพิงสัตว์ การสร้างระบบหาบ้านถาวร 5.การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและจิตสำนึก รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างทัศนคติ “ไม่พร้อมเลี้ยง” และการลงโทษกรณีทารุณกรรมและทอดทิ้งสัตว์ อีกทั้งหากมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและกลุ่มคนรักสัตว์ได้อีกด้วย


---------------(อิทธิพล/นักบุญ...สปส.รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ