image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

  (26 พ.ย. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ ห้อง War Room ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ กทม. 2 เขตดินแดง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานในที่ประชุมถึงการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรัชสมัย ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61 – 19 ม.ค. 62 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 11 สำนัก และ 8 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ปรับปรุงบล็อคทางเดิน ล้างท่อระบายน้ำ ตลอดจนพื้นผิวจราจร สำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สำนักสิ่งแวดล้อมจัดรถสุขาเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งตกแต่งดอกไม้บริเวณสนามเสือป่าให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้อง CCTV บริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมต่อสัญญาณให้พร้อมปฏิบัติงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งโคมไฟ Airlight เพิ่มแสงสว่างบริเวณโดยรอบ และจัดเจ้าหน้าที่ รถดับเพลิง ถังดับเพลิง และเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยจัดหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประจำจุดต่างๆ

 

          สำหรับการเตรียมพร้อมเส้นทางทรงเสด็จปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต – คลองลัดโพธิ์ ระยะทาง 39 กิโลเมตร ผ่านเส้นทาง 8 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ คลองสาน ธนบุรี จอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ โดยมีขบวนปั่น 11 ขบวน และมีจุด Check in 9 จุด อยู่ในพื้นที่ กทม. 7 จุด ได้แก่ ลานพระราชวังดุสิต ลานคนเมือง สนามม้านางเลิ้ง สนามหลวง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกตากสินและถนนอินทรพิทักษ์ ส่วนอีก 2 จุด อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ภารกิจที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการโยธาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ และซ่อมทางเท้าส่วนที่ชำรุดให้เรียบร้อย สวยงาม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดระเบียบสายไฟ สายสื่อสารให้เป็นระเบียบ สำนักการระบายน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก ฝาบ่อสูบน้ำ และฝาบ่อพักท่อรวบรวมน้ำเสีย ตะแกรงรับน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี สำนักการจราจรและขนส่ง ซ่อมแซมทำความสะอาดป้าย และเครื่องหมายจราจร ป้ายชื่อถนน ป้ายต่างๆ กล้อง CCTV ตามเส้นทางกิจกรรมให้สามารถใช้งานได้ สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่ล้าทำความสะอาดเส้นทางปั่นจักรยาน และตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำเส้นทางจักรยาน เป็นต้น ซึ่งภาพรวมการดำเนินการทั้งหมด ทุกหน่วยงานดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้จะมีพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้
--------------------------- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ