image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

          (25 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปิด “งานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมเขตประเวศ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ

 

          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกับสายน้ำ อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาแต่โบราณ ซึ่งการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันฟื้นฟูคลองประเวศบุรีรมย์ อันเป็นคลองสายหลักในพื้นที่เขตประเวศ โดยนำประเพณีแข่งเรือที่สนุกสนาน มาให้คนในชุมชนได้ร่วมแข่งขันและรับชม เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ รวมถึงเป็นการทำสายน้ำและคูคลองให้มีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

          สำหรับ ผลการแข่งขันเรือ ทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรือเพียว ขนาด 7 ฝีพาย (บุคคลทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมชโยโอเค รองอันดับ 1 ทีมขวัญใจโพหัก รองอันดับ 2 ทีมหนุ่มสายย่อ และรองอันดับ 3 ทีมพรหลวงพ่อรอด ประเภทเรือเพียว ขนาด 12 ฝีพาย (บุคคลทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสาวสวยประเวศ รองอันดับ 1 ทีมนารีพรายคะนอง รองอันดับ 2 ทีมพรหลวงพ่อเกิด และรองอันดับ 3 ทีมสุวรรณภูมิ และประเภทเรือมาด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมศิษย์เจ้าพ่อเสือ รองอันดับ 1 ทีมโชคชลฤทธิ์ รองอันดับ 2 ศิษย์เจ้าพ่อเสือ และรองอันดับ 3 ทีมสาวสวยสุภาพร โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับรางวัล 2,000 บาท โดยในปีหน้ากรุงเทพมหานครจะพยายามผลักดันสนามแข่งขันเรือพายที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ได้เข้าสู่สนามแข่งขันระดับชาติ เพื่อเป็นการพลิกฟื้นการแข่งขันเรือพายที่เคยมีในอดีตให้กลับมามีสีสันในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนกับสายน้ำที่อยู่คู่กันอีกด้วย
---------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ