image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 


          (22 พ.ย.60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง และเปิดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง พร้อมเปิดให้ประชาชนลอยกระทง

          เวลา 18.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงบริเวณคลองโอ่งอ่าง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดจัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.61 เป็นต้นมา สำหรับในวันนี้(22พ.ย.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลอยกระทงกับหนูน้อยนพมาศที่เข้าประกวด และชมกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงดนตรีไทย ดนตรีประยุกต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดหนูน้อย นพมาศ ฉายหนังกลางแปลง วาดภาพเหมือน ถ่ายภาพย้อนยุค จำหน่ายสินค้า ของดีของเขต และการประกวดกระทง

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานโอสถานนท์ ถึงสะพานดำรงสถิต ความยาว 750 ม. รวม 2 ฝั่ง ความยาว 1,500 ม. โดยดำเนินการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. และท่อรวบรวมระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง ได้แก่ สะพานดำรงสถิต สะพานภาณุพันธ์ สะพานหัน สะพานบพิตรภิมุข และสะพานโอสถานนท์ รวมทั้งได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่างให้มีความสะอาดสวยงามและร่มรื่น โดยการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นเสลา ต้นไทรเกาหลี ต้นกระดุมทอง

          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำและลำคลองมาแต่โบราณ โดยใช้คลองที่ไหลผ่านพื้นที่เป็นเส้นทางในการสัญจรและค้าขายจนได้รับการขนานนามว่า “เวนิสตะวันออก” ซึ่งคลองโอ่งอ่างเป็นหนึ่งในคลองสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ และอยู่คู่กรุงเทพฯ มาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิม เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือและตอนใต้ในปี พ.ศ.2326 นอกจากนั้นยังเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องดินเผาของชาวมอญและชาวจีนมาอย่างยาวนานกว่า 235 ปี โดยการจัดงานลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่างในปีนี้ นอกจากเป็นการอนุรักษ์ประเพณีในการขอขมาต่อพระแม่คงคา อันเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนงดงามเป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของกรุงเทพมหานครและประชาชนในพื้นที่ ในการจัดระเบียบ ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของย่านเก่าแก่ จนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของคลองโอ่งอ่าง ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้กรุงเทพมหานครจะพัฒนาคลองโอ่งอ่างให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่จัดงานในโอกาสสำคัญต่างๆ ต่อไป


ร่วมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร check in ณ ใต้สะพานพระราม 8

          จากนั้น เวลา 19.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวิถีไทยและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ อันเป็นประเพณีไทยที่ดีงามซึ่งสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบรางวัลการประกวดการประดิษฐ์กระทง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทรีไซเคิล โดยรางวัล แบ่งเป็นประเภทละ 5 รางวัล รวมเป็น 15 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของท้องถิ่น ซึ่งเทศกาลลอยกระทง ถือเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อสายน้ำ และขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวไทยให้ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

          สำหรับบรรยากาศภายในงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ตลาดโบราณย้อนยุค ของเล่นโบราณ การประกวดประดิษฐ์กระทง การสาธิตประดิษฐ์กระทง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ของดี 50 เขต ทั้งสินค้าหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้าน จำนวนกว่า 70 ร้านค้า และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดง แสง สี เสียง เกี่ยวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทง ได้แก่ การแสดงชุด “นลินนิภา คงคามหานที” ซึ่งจะเล่าถึงประเพณีลอยกระทงทั้งสี่ภาคที่มีการจัดขบวนแห่ เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีและเพื่อขอขมาพระแม่คงคา การแสดงพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงลำตัด และเพลงเรือ การแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดัง และได้รับการสนับสนุนชุดการแสดงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงร่วมในงาน ในส่วนของกิจกรรม มีการสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติหรือใบตองแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และสามารถตกแต่งกระทงให้สวยงาม รวมทั้งมีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติฟรี และยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงในรูปแบบที่สวยงามเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงเป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินและแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Check & Share) เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทงกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณสะพานพระราม 8

รณรงค์ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง ร่วมลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

          กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและงดใช้โฟม เป็นการส่งเสริมการลอยกระทงควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เลือกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระทงที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสำปะหลัง ชานอ้อย หรือกระทงขนมปัง ลดภาระการคัดแยกในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ทั้งนี้สถิติในปี 2560 กรุงเทพมหานครจัดเก็บกระทงได้จำนวน 811,945 ใบ กระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จำนวน 760,019 ใบ คิดเป็น 93.6% และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 51,926 ใบ คิดเป็น 6.4% 

ตรวจโป๊ะ ท่าเรือ เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดการจัดงาน

          สำหรับด้านความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือนั้น จากการตรวจสอบท่าเรือและโป๊ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งหมด 436 ท่า โดยเป็นท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา 227 ท่า และท่าในคลอง จำนวน 209 ท่า มีท่าเรือและโป๊ะที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ จำนวน 348 ท่า แบ่งเป็นท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา 182 ท่า และท่าในคลอง จำนวน 166 ท่า สำหรับท่าเรือและโป๊ะที่ชำรุด ต้องปรับปรุงซ่อมแซมมีจำนวน 88 ท่า แบ่งเป็นท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 45 ท่า และท่าในคลอง 43 ท่า โดยท่าที่ชำรุด กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปิดท่าเรือและโป๊ะ พร้อมติดตั้งป้ายห้ามใช้งานเรียบร้อยแล้ว
กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมป้องกันการเกิดเหตุร้ายโดยกำชับให้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นับจำนวนประชาชนก่อนลงท่าเรือหรือโป๊ะ โดยหากท่าเรือหรือโป๊ะสามารถรับน้ำหนักได้ 80 คน ให้จำกัดจำนวนคนลงแค่ 60 คน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชน และให้ประชาชนที่อยู่บนท่าเรือหรือโป๊ะขึ้นมาให้ครบทุกคนก่อนที่จะให้ประชาชนกลุ่มใหม่จะลงไป ไม่ให้เกิดความหนาแน่นเกินไป สำหรับกรณีมีประชาชนลงไปเก็บกระทงในแม่น้ำ ลำคลองนั้น ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ อาทิ ตำรวจ เทศกิจ ตำรวจน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำจุดที่มีประชาชนมาลอยกระทงเป็นจำนวนมาก เพื่อตรวจตราความเรียบร้อย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาลอยกระทง นอกจากนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจและแนวทางปฏิบัติ ทั้งก่อนวันลอยกระทง ในวันลอยกระทง และหลังลอยวันกระทง มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์ 

ห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

          กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่ายผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้จุดพลุ ประทัด และห้ามปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม รูปไข่ รูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ โดยจะดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมทั้งได้มีการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร บริเวณจัดงานฯ และสวนสาธารณะพระราม 8 ซึ่งมีจำนวน 37 กล้อง ให้สามารถใช้งานได้ทุกกล้อง

เปิด 30 สวนสาธารณะให้ประชาชนร่วมลอยกระทงถึงเที่ยงคืน

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน ในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ 50 เขต และเปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 แห่งที่มีแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 24.00 น. 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและสำนักงานเขต การเปิดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนสาธารณะ ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าน้ำริมคลอง ท่าน้ำของวัดต่าง ๆ และบึงสาธารณะทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องความปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ การเฝ้าระวังการเล่นประทัดดอกไม้ไฟในทุกพื้นที่การจัดงานตลอดทั้งคืน ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

-------------------------------

 

อัลบั้มภาพ