image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

           (22 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย งานปรับปรุงผิวจราจรและคันทางเท้าถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

 

 

เสริมผิวจราจรควบคู่วางรางระบายน้ำ Gutter ปากซอยชินเขตรับน้ำลงคลองลาดโตนด

           เนื่องจากบริเวณถนนงามวงศ์วานพื้นผิวจราจรมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจากสะพานลอยข้ามแยกพงษ์เพชรและน้ำฝนจากซอยชินเขต จะไหลลงมารวมกันบริเวณถนนงามวงศ์วาน จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมาสำนักการโยธาได้เสริมผิวจราจรถนนงามวงศ์วานบริเวณปากซอยชินเขต ความหนาเฉลี่ย 0.10-0.15 ม. อย่างไรก็ตามเมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมากบริเวณถนนงามวงศ์วานบริเวณปากซอยชินเขต ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวจราจรที่เสริมอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา จึงได้มีการหารือร่วมกันกับสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำไปในคราวเดียวกัน โดยดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรและค้นหินทางเท้าถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 พื้นที่เขตหลักสี่และเขตจตุจักร ความยาวประมาณ 1,800 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. เริ่มสัญญาวันที่ 27 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.62 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน ประกอบด้วย จัดซ่อมคันหินพร้อมตะแกรงช่องรับน้ำ ความยาว 300 ม. ปรับปรุงทางเท้า ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อน ปรับปรุงฝาบ่อพักในผิวจราจร จำนวน 23 แห่ง สร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. (Gutter) ความยาว 40 ม. ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามงานปรับปรุงผิวจราจรอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการปูแอสฟัลต์ผสมร้อนในฝั่งขาเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยยกระดับผิวจราจรในถนนงามวงศ์วานให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนในซอยชินเขตไหลลงมาที่ถนนงามวงศ์วาน ส่วนภายในซอยชินเขตได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำไปลงคลองลาดโตนด ขณะนี้ผลงานการปรับปรุงคืบหน้าแล้ว 91.50% นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการปรับปรุงฝาบ่อพักในผิวจราจร โดยเสริมขอบฝาบ่อให้อยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจรที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. (Gutter) ตามแนวถนนงามวงศ์วาน บริเวณปากซอยชินเขต เพื่อรองรับน้ำฝนบนพื้นผิวจราจรลงสู่ท่อระบายน้ำและระบายต่อลงสู่คลองลาดโตนด เมื่องานปรับปรุงผิวจราจรและคันทางเท้าถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนงามวงศ์วานบริเวณปากซอยชินเขต บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

 

 

เร่งตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อถนนเข้าศูนย์ราชการฯ

           สำหรับโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ผ่านศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาวประมาณ 891 ม. เขตทางกว้างประมาณ 16.5-19.0 ม. และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด โดยมีสัญญาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงในการนำสายไฟฟ้าลงดิน สำหรับการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร ได้วางท่อระบายน้ำเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้น เพื่อเตรียมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทั้งดำเนินการตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางตลาด ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงหน้าศูนย์การข่าวสันติบาลแล้วเสร็จ 4 ช่องจราจร ส่วนบริเวณคลองบางตลาด ได้ดำเนินการก่อสร้างรั้ว พร้อมทั้งเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ก่อสร้างทางเท้า และก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน และช่วงที่ 3 จากคลองบางตลาดถึงซอยแจ้งวัฒนะ 7 ได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จบางส่วน พร้อมทั้งดำเนินการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากด้านศูนย์ราชการฯ เข้าไปด้านคลองบางตลาดแล้วเสร็จ 2 ช่องจราจร ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 35% อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตแนวการก่อสร้างและบ้านเรือนประชาชนที่รุกล้ำริมคลองเปรมประชากร ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของบ้านให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมและความจำเป็นในโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไปแล้ว สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 แปลง บริเวณคลองบางตลาด อยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากไม่ได้เป็นบ้านรุกล้ำ โดยสำนักการโยธาและสำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เจรจาปรองดองกับเจ้าของบ้านบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ประมาณเดือนธ.ค.61 ส่วนบริเวณคลองเปรมประชากร ซึ่งมีบ้านรุกล้ำคลอง จำนวน 6 หลัง เจ้าของบ้านยินยอมและให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไปหมดแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งดำเนินการตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากร จากนั้นจะย้ายปั้นจั่นไปติดตั้งบริเวณคลองบางตลาด เพื่อดำเนินการตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองบางตลาดต่อไป เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

วางท่อพร้อมสร้างบ่อสูบน้ำแจ้งวัฒนะ 5 ดึงน้ำท่วมลงคลองเปรมประชากร คาดแล้วเสร็จเดือนม.ค.62

           ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ประสานกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ (ร.1 พัน.2 รอ.) เพื่อใช้พื้นที่แก้มลิงในการกักเก็บน้ำในช่วงที่ฝนตก จากนั้นจะระบายน้ำลงสู่คลองบางตลาด และอีกส่วนหนึ่งจะดึงน้ำมาลงบ่อสูบบริเวณด้านหลังบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจะระบายน้ำลงคลองเปรมประชากร ทั้งนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะช่วงคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร สภาพผิวจราจรจะมีระดับต่ำกว่าพื้นที่ภายในของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำจะไหลลงมาท่วมขังในบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเป็นประจำ อีกทั้งพื้นที่ภายในศูนย์ราชการฯ ไม่มีพื้นที่ในการชะลอน้ำ ซึ่งการระบายน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะจะแบ่งออกเป็น 2 ทาง ด้วยท่อระบายน้ำขนาด 1.20X1.20 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง ส่วนหนึ่งจะระบายลงสู่คลองเปรมประชากร และอีกส่วนหนึ่งระบายลงคลองบางตลาดด้วยสถานีสูบน้ำศูนย์ราชการฯ กำลังสูบ 8 ลบ.ม./วินาที เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ความยาว 720 ม. ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 เพื่อดึงน้ำจากถนนแจ้งวัฒนะเข้าสู่บ่อสูบน้ำกำลังสูบ 4.5 ลบ.ม./วินาที ระบายลงสู่คลองเปรมประชากร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 7 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ก.พ.62 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ประกอบด้วย ก่อสร้างบ่อสูบน้ำค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง1.50 ม. ความยาว 720 ม. พร้อมบ่อพัก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 1.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 2.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ได้ความยาว 625 ม. จากความยาว 720 ม. พร้อมทั้งเตรียมดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 45% ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สำนักการระบายน้ำติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าการวางท่อระบายน้ำจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.61 ส่วนก่อสร้างบ่อสูบน้ำจะแล้วเสร็จในเดือนม.ค.62


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ