image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

 

           (30 ต.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี” ซึ่งทางธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีให้เป็นพื้นที่หรือแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความทันสมัยและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

           สำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ตั้งอยู่ในสวนลุมพินี เดิมเป็น “ห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี” ถือเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างขึ้นในปี 2498 และเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2499 มีลักษณะเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 499 ตารางเมตร ต่อมาในปี 2535 ได้ปรับปรุงห้องสมุดโดยการก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมเป็นรูปตัวที (T) มีชั้นใต้ติด ขนาดพื้นที่ 168 ตารางเมตร และในปี 2549 กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในชื่อ “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” (Discovery Learning Library) จึงได้มีการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ซึ่งเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี” เป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่ก้าวเข้าสู่การเป็นห้องสมุดมิติใหม่ และเปิดให้บริการประชาชนมายาวนานถึง 62 ปีแล้ว

         ทั้งนี้ ในโอกาสที่ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้เปิดให้บริการครบ 130 ปี จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ให้มีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ สื่อความหมายถึงความสนุกสนาน สดใส และสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนถึงบุคลิกของเด็กและเยาวชน ยึดการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนให้มีความเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ตามแนว “เพลิน” (Plearn) ที่มาจากคำว่า “Play” คือการเล่น และคำว่า “Learn” คือการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่ 168 ตารางเมตร ของชั้นล่างให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยการรวบรวมสื่อเพื่อการเรียนรู้และหนังสือของเด็กและเยาวชนกว่า 10,000 เล่ม รวมถึงมีพื้นที่ด้านบนดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เห็นความสำคัญถึงปัญหาเกี่ยวกับห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ให้มีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ในชื่อ “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี” ที่มีความทันสมัย อาคารเป็นรูปเต่าท่อง สีแดงสดใส เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาใช้บริการ อ่านหนังสือ ตลอดจนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ปกติวันจันทร์ – ศุกร์ สวนลุมพินีมีประชาชนมาออกกำลังกายประมาณ 7,000 – 8,000 คน ส่วนวันหยุดจะมีประชาชนมาใช้บริการประมาณ 10,000 คนขึ้นไป และมีเด็กบางคนติดตามผู้ปกครองมาออกกำลังกายและเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ทั้งนี้การอ่านเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะอ่านหนังสืออะไรก็ตาม ซึ่งการอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง จะช่วยเพิ่มทักษะการอ่านและช่วยให้สมองได้ทำงานไม่เกิดความหลงลืมง่าย อีกทั้งเกิดความแตกฉานของภาษาไทยด้วย กรุงเทพมหานครขอบคุณธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ที่ได้พัฒนาห้องสมุดแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

 (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ