image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน


นำร่อง DIY สไตล์โรงเรียน กทม.@เขตบางกะปิ พัฒนาและบูรณาการจัดการศึกษา สร้างนักเรียน กทม. ศตวรรษ 21

          (24 ก.ย. 61) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ DIY สไตล์โรงเรียน กทม.@เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มุ่งพัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานครสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนและศิลปิน จำนวน 10 จุด โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 437 แห่ง ผู้แทนบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด บริษัท แฮปปี้แลนด์กรุ๊ป บริษัท ช.การช่างจำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เริ่มต้นโครงการ DIY สไตล์โรงเรียน กทม. โดยนำร่องในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่งานศิลปะ ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อกระตุ้นความคิด จินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ โดยใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในโรงเรียน อาทิ การนำรถตู้เก่ามาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดเคลื่อนที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วยงานศิลปะวาดเขียน เช่น พื้นห้อง ฝาผนังอาคาร ผนังห้องเรียน กระถางต้นไม้ โต๊ะ เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ สามารถพบเห็นงานศิลปะเหล่านี้ได้ทุกวัน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่อื่น ซึ่งจะมีการขยายการดำเนินโครงการไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียนต่อไป

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินจิตอาสา 14 คน ที่มาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับนักเรียน และครูศิลปะในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 10 จุด โดยศิลปินและนักเรียนจะบรรยายแนวคิดในการสร้างสุนทรียภาพ ดังนี้ จุดที่ 1 ภาพลวงตา ปลาฉลาม โดย อ.ป๊อบ จุดที่ 2 เส้นสาย โดย อ.อาร์ต จุดที่ 3 กวาง โดย ปิ่นนุช จุดที่ 4 กระดานกระดก โดย พงษ์นที จุดที่ 5 NOW โดย อ.ชลิต จุดที่ 6 ผ้าพันต้นไม้ โดย อ.ชลิต จุดที่ 7 Micky Mouse โดย พี เซเว่น จุดที่ 8 คีย์บอร์ด โดย อู๋ ธรรณธรณ์ จุดที่ 9 ม้าลาย โดย จิ๊ด แสงทอง จุดที่ 10 ศาลาที่พักผู้ปกครอง โดย อ.ชลิต พร้อมเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 10 โรงเรียน ณ บอร์ดแสดงผลงาน

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า DIY หรือ Do IT Yourself คือการประดิษฐ์สิ่งสร้างสรรค์ด้วยตนเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก คุณค่าของ DIY นั้น นอกจากจะทำให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกการใช้สมาธิ และคลายเครียดแล้ว ยังเป็นการดึงศักยภาพในเชิงศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนตัวตนของผลงานอีกด้วย โครงการ DIY สไตล์โรงเรียน กทม. เป็นโครงการที่พัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบให้สวยงาม น่าอยู่ ด้วยศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีชีวิตชีวา อันเป็นผลจากอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ได้ร่วมสร้างผลงาน สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียน ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาเมืองให้กรุงเทพมหานครสวยงามและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปิน และผู้เกี่ยวข้อง และหวังว่าทุกคนจะช่วยกันพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม และน่าอยู่ด้วยผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ และเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณต่อไป
-------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)