image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.มั่นใจพร้อมบริหารจัดการน้ำเหนือคลองแสนแสบด้านตะวันออก          (19 ก.ย.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำเหนือไหลผ่านคลองแสนแสบ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ ผู้แทนกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคลองสามวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ (ตอนมีนบุรี) เขตมีนบุรี
 
 
          ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีมักจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับปีนี้ ปริมาณฝนที่ตกสะสมมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและด้านเหนือมีมากกว่า 200 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ (ตอนมีนบุรี) ในวันนี้อยู่ที่ระดับ +0.87 ม.รทก. เมื่อเทียบกับปี 54 ระดับน้ำสูงถึง +1.03 ม.รทก. ส่วนปี 60 อยู่ที่ระดับ +0.55 ม.รทก. และด้วยเหตุที่บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงทำให้มีปริมาณน้ำตามคูคลองและน้ำในทุ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระดับน้ำโดยเฉพาะในคลองแสนแสบสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้องใช้เวลาพอสมควรในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ทั้งนี้การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าสภาพอากาศในช่วงนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ซึ่งก็จะส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักในบางแห่ง รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและด้านเหนือซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่ำ ก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำเหนือและรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเติมในพื้นที่ขึ้นอีก กรุงเทพมหานครจึงบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้วยการบูรณาการประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานในการควบคุมปริมาณน้ำที่จะระบายลงมาก่อนที่จะผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและออกสู่อ่าวไทย
 
          ทั้งนี้พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม คลองระบายน้ำหลักสายสำคัญหลายสายเป็นเส้นทางระบายน้ำ ที่ต้องรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเล รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการน้ำทั้งด้านการป้องกันน้ำท่วม การจัดสรรน้ำเพื่อเกษตรกรรม การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและภัยแล้ง ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานคร โดยตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา กรมชลประทานได้มอบโอนประตูระบายน้ำตามแนวคันกั้นน้ำ จำนวน 14 แห่ง และคลองระบายน้ำบางส่วนให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลบำรุงรักษาทางน้ำ การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน โดยประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ (ตอนมีนบุรี) แห่งนี้ เริ่มใช้ในงานชลประทานตั้งแต่ปี 2529 ปัจจุบันสังกัดกลุ่มงานตะวันออก สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบายน้ำและควบคุมระดับน้ำในคลองแสนแสบ รองรับและระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งจากชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ถ่ายเทน้ำในคลองแสนแสบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง
 
           สำหรับประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ (ตอนมีนบุรี) ประกอบด้วย อาคารควบคุมน้ำ โดยมีประตูระบายน้ำเป็นชนิดใช้สลิงปิด-เปิดในแนวดิ่ง ระดับธรณีประตู - 2 ม.รทก. บานระบายน้ำกว้าง 6 ม. ลึก 6 ม. จำนวน 1 บาน อัตราการระบายน้ำสูงสุด 25 ลบ.ม./วินาที สำหรับแผนควบคุมระดับน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนจะเปิดบานระบายน้ำบางส่วน โดยมีแผนการควบคุมระดับน้ำด้านใน ดังนี้ กรณีพร่องน้ำในคลองเพื่อรองรับน้ำฝน จะควบคุมระดับน้ำด้านใน ไม่ให้เกิน +0.50 ม.รทก. กรณีปกติเพื่อการไหลเวียนของน้ำ จะควบคุมระดับน้ำด้านใน ไม่ให้เกิน +0.80 ม.รทก. ส่วนแผนการควบคุมระดับน้ำในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนธันวาคมถึงเมษายน จะเปิดบานระบายน้ำบางส่วนถึงเต็มที่ เพื่อนำน้ำจากด้านนอกเข้ามาไว้ใช้ในการเกษตรและการไหลเวียนน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำคลองเน่าเสีย อย่างไรก็ตามการเปิด-ปิดบานระบายน้ำดังกล่าว จะต้องควบคุมระดับน้ำด้านในไม่ให้เกิน +0.80 ม.รทก.
 
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์และการบูรณาการประสานความร่วมกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเหนือคลองแสนแสบ ได้รับรายงานสรุปสถานการณ์น้ำว่า ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่น่าจะสร้างปัญหาให้กรุงเทพมหานคร แต่ที่น่าเป็นห่วงคือโซนทางทิศตะวันออก ในพื้นที่เขตมีนบุรึ เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้ระดับน้ำได้ปิ่มตลิ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ระดับน้ำสูงประมาณ +0.92 ม.รทก. แต่ในวันนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วอยู่ที่ระดับ +0.87 ม.รทก. อย่างไรก็ตามปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่น้ำฝน ส่วนน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาผ่านคลองรังสิต คลอง 13 ได้ประสานกับกรมชลประทานในการปล่อยน้ำลงมา เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหากับกรุงเทพมหานคร


--------------- (จิรัฐคม/อรรจน์ชญาณ์...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 2070  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้