image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เร่งรณรงค์ทุกภาคส่วนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมป้องกันการเกิดโรค


 

                (17 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง)
 
เชิญชวนทุกภาคส่วนลดใช้พลาสติก เมื่อเราเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยน
ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะพลาสติกเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดขยะที่ได้ผล คือ การเริ่มจากตนเอง เมื่อคนเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนตาม กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน และชาวกรุงเทพร่วมกันลดการใช้พลาสติก โดยหันมาใช้ขวดน้ำแบบเติม หรือการใช้ถุงผ้า ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้นำร่องเชิญชวนให้คณะผู้บริหารและทุกหน่วยงานลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกในการประชุม และในการประชุมคณะผู้บริหารวันนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้งดการใช้ขวดน้ำพลาสติก เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป
 
กำชับทุกหน่วยงานลดสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานครให้ทราบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 13 ก.ย. 61 พบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5,733 คน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดที่เขตหนองจอก บางกะปิ และเขตห้วยขวาง ตามลำดับ จากการลงพื้นที่พบว่า พื้นที่เกิดโรคเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ บ้านเรือน ร้านค้าที่มีความอับชื้น อับทึบ และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีอัตราการเกิดโรคเป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ และพบผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลมากกว่ากรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้กำชับให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งเร่งให้ความรู้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง เพื่อให้ไปแจ้งเตือนผู้ปกครองให้ช่วยกันลดต้นเหตุ และร่วมป้องกันการเกิดโรคต่อไป
 
เร่งอบรมทักษะการใช้เครื่อง AED เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน
สำนักการแพทย์ รายงานเรื่องการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนชีพคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) แบบอัตโนมัติในสถานที่สาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดให้เครื่องฟื้นคืนชีพคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) แบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือปฐมพยาบาล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการติดตั้งเครื่อง AED ในสถานที่สาธารณะที่เป็นแหล่งชุมชน และ มีประชาชนใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก อาทิ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟ สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฟิตเนส สนามกีฬา รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้อบรมครู นักเรียนกรุงเทพมหานครในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 แห่ง และลูกเสือ ยุวกาชาดไปแล้วบางส่วน ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าการฟื้นคืนชีพเป็นเรื่องสำคัญและเป็นมาตรฐานของเมืองใหญ่ เมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้ว ต้องมีการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อาทิ พนักงานประจำสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้ รวมทั้งควรมีการอบรมวินมอเตอร์ไซค์ให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต
 
เพิ่มจุดจับปรับ 227 จุด ครอบคลุม 50 เขต
สำนักเทศกิจ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า กรุงเทพมหานคร ตามโครงการจุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า โดยตั้งจุด จับ-ปรับ บนทางเท้าทั่วกทม. นำร่องในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน 115 จุด ซึ่งเริ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.61 ถึง ปัจจุบัน พบผู้กระทำความผิด 5,711 ราย สามารถดำเนินการปรับผู้กระทำความผิด 2,437 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 3,174 ราย คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 1.65 ล้านบาท นอกจากนี้สำนักงานเขตได้เพิ่มการตั้งจุดจับ-ปรับ อีก 112 จุด รวมเป็น 227 จุด ครอบคลุม 50 เขต เพื่อกวดขันและสร้างจิตสำนึกการในการใช้ทางเท้าให้กับผู้ขับขี่

-----------------
 
จำนวนคนอ่าน 2087  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้